Lies Van Nuland

Lies Van Nuland
Country: België
Email: lies.vannuland@signsofsafety.net
Languages: Nederlands
Gelicentieerd Signs of Safety Trainer
Lies van Nuland heeft als jeugdwerker en als leidinggevende gewerkt met kwetsbare jongeren in verschillende organisaties. Deze jonge mensen leerden veel van haar. Lies benaderde hen op een positieve manier en bleef in hen geloven – zoekend naar hun talenten die hen de capaciteit gaven om beter met hun problemen thuis om te gaan.
Na 10 jaar met jongeren gewerkt te hebben, verhuisde Lies voor 5 jaar naar Nederland, waar zij als jeugdbeschermer werkte voor Bureau Jeugdzorg in Amsterdam. Hier ervoer zij hoe het was om te werken met families die in aanraking waren geweest met de rechter. Ze leerde dat er vele deuren openden wanneer je de focus legt op de veiligheid van de kinderen en op het goed-genoeg-ouderschap. Door het geloof van Bureau Jeugdzorg in Lies’competenties werd zij een Senior. Ze startte met intervisies te geven aan haar collega’s in het gebruik van FFPS (Functional Family Parole Services) en GGW (Generiek Gezinsgericht Werken). Hierdoor kwam ze erachter dat het leiden van intervisies van collega’s en het zelf krijgen van intervisies haar veel energie gaf.

Terug in België in 2013, begon Lies bij Jongerenwelzijn als lid van de Regionale staf waarbij ze consulenten en teams ondersteunde van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ’s) en de Sociale diensten van de Jeugdrechtbank (SDJ’s). Toen kreeg ze een 3-daagse training van Andrew Turnell in Brussel. Vanaf dat moment waren Lies en haar collega’s ervan overtuigd dat Signs of Safety hen kon helpen beter werk te verrichten met gezinnen en hun netwerk in Vlaanderen. In 2015 besloot Jongerenwelzijn Signs of Safety te implementeren. Lies gaf supervisie aan jeugdzorgwerkers en teams waarbij de focus lag op het leren door goede praktijken en het benadrukken van het belang van het netwerk om de kinderen heen. In 2016 kreeg Lies de kans om weer met families en kinderen te werken als jeugdzorgwerker bij een Sociale Dienst Jeugdrechtbank. Ze startte haar zoektocht in het gebruik van de Signs of Safety-benadering met een caseload van 80 kinderen toen ze 80% werkte. Lies gelooft dat Signs of Safety een grotere positieve impact kan hebben op kinderen en hun families wanneer meer jeugdzorgwerkers hierin getraind zijn, want de caseload voor consulenten OCJ en SDJ is veel te hoog om dit alleen te doen. Samen in partnerschap zoeken naar de veiligheid van het kind met het gebruik van dezelfde methode en taal, kan een veel groter verschil maken voor kinderen, hun gezinnen en netwerken op korte en op lange termijn.