Kevin Van Bedts

Kevin Van Bedts
Country: Belgi├ź
Email: kevin.vanbedts@signsofsafety.net
Languages: Engels, Nederlands
Gelicentieerd Signs of Safety Trainer ­čöÁ
Sinds 2011 werkt Kevin met Signs of Safety als benaderingswijze en sinds 2018 heeft hij een licentie om als trainer te kunnen werken.

Kevin werkt sinds 12 jaar in de jeugdzorg in Vlaanderen waarvan hij ongeveer 11 jaar in vzw Sporen heeft gewerkt. Eerst als trajectbegeleider en de laatste 6 jaar als teamco├Ârdinator van CANO-afdeling De Pas. Sinds 2019 werkt Kevin als directielid binnen vzw De Oever in Hasselt en is hij specifiek verantwoordelijk voor de trajectbegeleidingen.

Kevin heeft een opleiding gevolgd bij het Korzybski Instituut om op een oplossingsgerichte manier met gezinnen aan de slag te gaan. Kevin gelooft erg in de eigen hulpbronnen die cli├źnten bezitten om hun eigen oplossingen te onderzoeken en uit te proberen en benadert gezinnen vanuit een systemische bril. Door met Signs of Safety aan de slag te gaan en netwerken uit te bouwen rondom gezinnen vindt Kevin het enorm belangrijk dat hulpverleners vooral tussenkomen om processen te faciliteren waarbij gezinnen en netwerken hun eigen oplossingen bedenken met focus op veiligheid en welzijn van jongeren. Vasthouden, doorvragen en herhalen zijn telkens weer terugkerende handelingen die vruchten afwerpen.
Kevin vindt het enorm belangrijk dat men gedrag van jongeren en ouders probeert te begrijpen en om te zetten naar iets constructiefs waarmee men aan de slag kan gaan. Fundamenteel is het belangrijk dat veldwerkers in verbinding kunnen gaan met cli├źnten, er wederzijds vertrouwen kan zijn om tot connectie te komen en veranderingsprocessen kunnen gefaciliteerd worden.

Op dit moment heeft Kevin een implementatieplan voor de Oever ontwikkelt waarbij hij Signs of Safety als benaderingswijze in alle trajecten wil implementeren tussen 2020 en 2025. Hijzelf draagt actief bij tot de uitvoering hiervan waarbij men tevens wil inzetten op het ontwikkelen van partnerschappen.
Kevin vindt het enorm belangrijk om zelf actief in het werkveld te stappen en in contact te komen met gezinnen. Vaak faciliteert hij netwerktafels bij gezinnen en geeft hij zowel supervisie als intervisie aan begeleiders uit het werkveld.

In 2016 heeft Kevin een presentatie gegeven op de Internationale Gathering in Norwich rond het werken met netwerken en hoe voorbereidend denkwerk de sleutel is naar succesvolle netwerken.